Home » Tag Archives: Sơ lược về Mối

Tag Archives: Sơ lược về Mối

Quá Trình Phát TRiển của Loài Mối

Lịch Sử Loài Mối Trong một tổ Mối thường có tới 1000 con Mối đến 100000 triệu con Mối trong một ổ, chúng hoạt động theo bầy đàn, mỗi đàn Mối sẽ có một con thống trị cả bầy Mối đó là Mối chúa, chức năng của Mối chúa là duy trì giống nòi sinh sản Mối con để duy ... Read More »