Home » Tag Archives: Bán Thuốc Diệt Muỗi PEKAPER 50 EC

Tag Archives: Bán Thuốc Diệt Muỗi PEKAPER 50 EC

Bán Thuốc Diệt Muỗi PEKAPER 50 EC

Thuốc Diệt Muỗi PEKAPER 50 Ec Permethrin thành phần Cúc tổng hợp, permethrin là hợp chất luôn nằm trong những hợp chất được áp dụng nhiều nhất hiện nay, thường Permethrin chiếm 50 % , mùa mưa muỗi bay rất nhiều, muỗi bị nhờn thuốc. Permethrin còn có tên khác là : Ambush, Peran, tên hóa học : 3 – ... Read More »